Themalied 2017: Survival

Het lied "Op Survival" is geschreven door Timo van den Heuvel.

Muziek:

Tekst:

Weettekst 2017:

Psalm 86:11

Wijs mij uw weg, HEER, 

laat mij wandelen

op het pad van uw waarheid,

vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

bovenstaande lied is tijdelijk beschikbaar voor de BVW

Weettekst 2016: Openbaring 3:20

Ik sta voor de deur en klop aan.

Als iemand mijn stem hoort

en de deur opent

zal Ik binnenkomen

en we zullen samen eten

Ik met hem en hij met MIj!