Missie

Wij geloven in God, de Heere, de schepper van Hemel en aarde. We geloven dat God van mensen houdt en iedereen bij Hem welkom is.

Door onze activiteiten willen we kinderen vertellen over Jezus en hen op een speelse manier kennis laten maken met het Evangelie.

We gaan hierbij uit van de belevingswereld van de kinderen. Vanuit die leefwereld zoeken we de aansluiting bij de boodschap van de Bijbel.

 

Jezus zelf had oog voor de kinderen:

Marcus 10:13-16

13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen.

14 Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’

16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Opdracht 2017

Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, 

nu ontkiemt het - Heb je het nog niet gemerkt?

Ik baan een weg door de woestijn,

maak rivieren in de wildernis.

Jesaja 43:19 (NBV)

Opdracht 2016

Werk niet om het voedsel dat vergaat,

maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven,

dat de Zoon des mensen u geven zal;

want Hem heeft God de Vader verzegeld.

Johannes 6:27 (HSV)