Gebedskalender 2017

Bid je mee voor het werk van de BVW?

Week 1 De voorbereidingen 9 juli – 15 juli

Voordat je op weg gaat, moet je je goed voorbereiden.

Ook voor de VBW zijn de voorbereidingen in volle gang.

We mogen de dingen die gedaan worden in Gods handen leggen.

Zondag

Dank de Here God dat er een BVW georganiseerd mag worden. Wat een voorrecht!

Maandag

Er is veel leiding nodig. Bid om voldoende mensen.

Dinsdag

We worden opgeroepen Gods grote daden door te vertellen (Ps.78:4-7). Bid voor de vertellers van de BVW.

Woensdag 

Wat is het heerlijk om samen plezier maken tijdens een spel. Bid voor de organisatie daarvan.

Donderdag 

God is de grote Creator, Hij heeft ons creativiteit gegeven. Dank Hem dat we dat in mogen zetten bij de BVW.

Vrijdag

Limonade, snoep, pannenkoeken: bid voor de mensen die dit alles verzorgen. Dank de Here God voor alle goede gaven.

Zaterdag

Psalm 150 roept ons op om met allerlei instrumenten God te prijzen. Bid voor de muziekgroep dat ‘alles wat adem heeft de HEER mag loven’ (Ps.150:6)

Week 2 Wie gaan er mee? 16 juli – 22 juli

Een survivaltocht maak je met elkaar. Bij een BVW zijn veel mensen betrokken. Deze week willen we voor hen bidden.

Zondag

‘Erken het: de HEER is God, Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe’ (Ps. 100:3). Wie we ook zijn, we zijn van God. Dank Hem daarvoor.

Maandag

Kinderen groot en klein, wat zouden we hen graag bij de hand willen nemen en bij Jezus brengen. Bid dat Jezus hen naar de VBW zal brengen.

Dinsdag 

Neem een van de leidinggevenden in gedachten en bid voor hem of haar.

Woensdag

Vaak werken er tieners mee bij de VBW. Dank God voor hun enthousiasme en bid dat zij zelf mogen groeien door dit werk.

Donderdag

Bid voor de buurt waar de VBW plaatsvindt. Dat er een positief getuigenis mag uitgaan naar de mensen. Dat zij nieuwsgierig mogen worden naar wat er op de VBW gebeurt.

Vrijdag 

Dank de Here Jezus voor ieder kind. Hij kent ze bij naam en roept ze. Bid voor de kinderen die het moeilijk hebben.

Zaterdag

De BVW wordt vanuit de kerkelijke gemeente georganiseerd. Bid voor de gemeente dat zij dienend om de BVW heen mag staan.

Week 3 Op pad! 23 juli – 29 juli

Het is zover. Deze week is de BVW.  De kinderen mogen ontdekken dat Jezus onze Gids is op de tocht door het leven.

Hij geeft richting, leert hun hoe we moeten leven, redt van de zonden, en geeft zicht op een nieuwe toekomst.

Zondag

‘Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?

Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis’(Jes.43:19). Dank en bid God voor Zijn leiding in ons leven.

Maandag

De kinderen horen over de wijzen die de ster volgen naar Jezus

(Mat.2:1-12). Bid dat ook ons levenskompas altijd op Jezus gericht zal zijn.

Dinsdag

God geeft ons een geweldig routeboek, de Bijbel. We vertellen over

Filippus die de Bijbel mag uitleggen (Hand.8:26-39). Dank God voor Zijn Woord.

Woensdag

Een touw werd het teken van Rachabs redding (Joz.2:2-24). Dank de Here Jezus voor de redding die Hij ons geeft. Wat een geweldige boodschap die we aan de kinderen mogen doorgeven!

Donderdag

‘Zie Ik maak alle dingen nieuw’ (Openb.21:5). De kinderen horen over de goede toekomst die God ons belooft. Bid dat de kinderen mogen volhouden, ook als hun leven moeilijk is.

Vrijdag

De kinderen leren het themalied. Luister het lied op www.vbwlied.nl en bid dat de kinderen achter de Here Jezus aan mogen gaan in hun leven.

Zaterdag

Water is onmisbaar. In de slotdienst horen we dat Jezus ons  levend water wil geven (Joh.4:13-14). Dank Hem daarvoor en bid dat wij als getuigen mogen overlopen van dat Levende water.

Week 4 Nagenieten 30 juli – 5 augustus

De BVW is voorbij. De survival zit erop. Maar onze levenssurvival gaat verder. Deze week kijken we terug, danken we de Here God en bidden we voor het vervolg van de weg.

Zondag

Wat is er veel gebeurd de afgelopen week! Dank de Here God voor alle goede momenten. Leg al het werk in Zijn handen.

Maandag

Veel kinderen mochten komen en horen over Jezus. Bid dat het evangelie een plek zal krijgen in hun leven.

Dinsdag

Dank God voor alle kinderen die er waren. Bid om bescherming en dat God met hen mee zal gaan.

Woensdag

Dank voor de leiding. Er is veel werk verzet, nu mogen ze het loslaten. De Here God zal niet loslaten wat Hij begonnen is! Wat een zegen.

Donderdag

Kinderen kwamen thuis met verhalen over de BVW. Bid voor de ouders en gezinnen waar de kinderen thuis horen. Bid dat het getuigenis van de BVW ook daar mag doorwerken.

Vrijdag

Dank voor de HGJB. Bid dat er ook komend jaar voldoende middelen zullen zijn om een VBW-map te maken.

Zaterdag

Zing of lees Psalm 103 en geef God alle eer!

Gebedskalender 2016